Новини
януари 2021
П В С Ч П С Н
« Ное.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вече това е старо-Архив

 АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ

 1408, София, ЖК Стрелбище, бл.10, вх. Г, ап.67

Тел: 0876952270, 0876952434

frde@abv.bg, www.frde.org

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ на основание откриване на дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет епилепсия) „Безброй чудеса”

 

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ДЦДМУ „Безброй чудеса” – гр. София

 ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Ръководител – 1 бр. по трудово правоотношение;
 2. Социален работник – 2 бр. по трудово правоотношение;
 3. Психолог – 1 брой по трудово правоотношение ( на 4 часа );
 4. Логопед – 1 брой по трудово правоотношение( на 4 часа );
 5. Педагог /Специален педагог/ – 1 брой по трудово правоотношение

(на 4 часа);

 1. Трудотерапевт – – 1 брой по трудово правоотношение( на 4 часа );
 2. Касиер – домакин – 1 брой по трудово правоотношение;
 3. Детегледач – 2 бр. по трудово правоотношение;
 4. Помощник – възпитател – 2 броя по трудово правоотношение;
 5. Хигиенист – 2 броя по трудово правоотношение;
 6. Медицинска сестра – 1 бр. на граждански договор;
 7. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 бр. на граждански договор;
 8. Арттерапевт – 1 бр. на граждански договор;
 9. Музикотерапевт – 1 бр. на граждански договор;
 10. Преподавател по театрално майсторство – 1 бр. на граждански договор;
 11. Преподавател по рисуване – 1 бр. на граждански договор;


І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Готовност за работа по график;
 • Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;
 • Готовност за работа с деца и младежи с увреждания ( с приоритет епилепсия);

 

ІІ. МИНИМАЛНИ, СПЕЦИФИЧНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

 1. За заемане на длъжност „Ръководителна ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Специалност – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност хуманитарен профил, „Икономика”, „Финанси”, както и специалност в сферата на организация и управление;

– Опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността) – минимум 3 години.

1.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания;

– Опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

1.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Отговаря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в ДЦДМУ. Представлява ДЦДМУ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Ръководителят на социалната услуга изпълнява дейности и има отговорности, свързани с упражняване на непосредствен контрол за изпълнение и прилагане на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца/лица с увреждания, съгласно НКССУД и НКССУВ, администриране на социалната услуга.

 

 1. За заемане на длъжностСоциален работник в ДЦДМУ за деца и младежи с увреждания ( с приоритет епилепсия ), кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

2.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Специалност – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика“ или други със социална насоченост или друга специалност хуманитарен профил;

– Професионален опит минимум 1 година. Опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

2.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Умения и нагласи за работа с деца/лица с увреждания (с приоритет епилепсия), с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;

– Познаване на системата за грижи за деца/лица с увреждания, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги.

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

Поддържа и съхранява документацията на ДЦДМУ и личните досиета на децата и младежите с увреждания и официално ги представлява. Предоставя социално обслужване на потребителите на принципа „водене на случай”. Установява и поддържа връзка със семейства и близки. Прави оценка на потребностите и индивидуалните грижи, участва в изработването на индивидуални планове, в преразглеждането на плана за грижи на всеки 6 месеца.

 

 1. За заемане на длъжност „Психолог“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

3.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Психология” ;

– Професионален опит минимум 4 години. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

3.2    Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

3.3     Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

3.4     Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Идентифицира психологични проблеми и ги решава чрез психологични и терапевтични техники.

Извършва първоначално снемане на анамнестични данни, създава доверителни отношения с потребителите и техните семейства, изследва всички психични процеси, прилага подходящи психотерапевтични техники за въздействие, работи индивидуално и при идентифициране на сходни характеристики при отделни потребители сформира групи.Провежда диагностична дейност, психологическо консултиране и подкрепа. Предлага начини, подходи, методи и средства за работа. Провежда индивидуална и групова супервизия.

 

 1. За заемане на длъжност „Логопед“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

4.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – Педагог.

– Допълнителна квалификация – Специален педагог ( логопед, дефектолог);

– Професионален опит не се изисква. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

4.2     Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

4.3     Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

4.4     Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда обследване с клиентите нуждаещите се от логопедична намеса, диагностицира нарушението и прогнозира резултатите, изготвя план за работа, прилага техники и методи аналогични на нарушението,  консултира  родителите, подържа контакт с другите специалисти, изготвя своевременно отчети за резултатите от работата с всеки клиент.Провежда диагностика, говорно-речева рехабилитация, корекция на неправилно произнасяни фонеми

 

 1. 5. За заемане на длъжност Педагог/Специален педагог в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

5.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Педагогика” или „Специална педагогика”;

– Професионален опит не се изисква. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

 

 

 

5.2  Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

5.3  Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

5.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Планира, организира и провежда педагогическите групови и индивидуални занимания. Предлага разнообразни дейности, съобразени с потенциала и индивидуалните особености на всеки потребител. Контролира работата на детегледача/ помощник социални дейности/, обслужващ групата. Отговаря за качественото провеждане на педагогическата работа.

 

6.За заемане на длъжност „Трудотерапевт“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

6.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен средно, бакалавър;

– Професионално направление – „Педагогика” , „Художествено изкуство” или „Помагащи професии”;

– Професионален опит не се изисква. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

6.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

6.3 Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

6.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и провежда оптимален  режим на трудотерапия съобразен с индивидуалните възможности  на всеки потребител над 16 г.Работи за подпомагане на физическото, умственото и социално-трудово адаптиране на потребителите. Провежда индивидуални и групови занимания за придобиване на нови и затвърждаване на придобитите знания, умения и навици. Организира и ръководи часовете по трудотерапия в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/.

 

 

 

7.За заемане на длъжност „Касиер/домакин“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

7.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен средно, средно – специално;

– Професионално направление – „Икономика”;

– Професионален опит минимум 3 години. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

7.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

7.3 Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

–  Умения за работа с документи, финансови и материални активи;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

7.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности. Изучава нуждите от закупуване на материали за ДЦДМУ, приема и оформя поръчки и организира закупуването им. Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности.

Отговаря за заявяването на храната и нейното получаване.

Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси.

Отговаря за събирането на дължимите такси, от 10 до 15 число от месеца.

 

8.За заемане на длъжност „Детегледач“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

8.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен средно;

– Професионално направление – не е необходимо;

– Професионален опит не е необходим. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

8.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

8.3 Допълнителни изисквания:

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

8.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва и подпомага цялостното обгрижване и обслужване на децата. Подпомага работата в група под ръководството на социалния работник. Дава пълна информация на родителите за състоянието и поведението на детето.Следи за спазването на хранителния и хигиенен режим на детето.Осигурява време и условия за спокоен сън на детето, необходим за неговото състояние, като го наблюдава периодично;Не коментира, каквато и да било лична информация за детето и близките му с трети лица.Не упражнява физически и психически методи на принуда за възпитанието на детето;предава детето само на родителите и посочените от тях лица.

 

9.За заемане на длъжност „Помощник – възпитател“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

9.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен средно;

– Професионално направление – не е необходимо;

– Професионален опит не е необходим. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

9.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

9.3 Допълнителни изисквания:

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

9.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Работи за формиране на умения и навици у потребителите и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, като подготовка за тяхната социализация.

Подпомага учебния процес; развива паметта и вниманието; формира интелектуални умения и навици; изгражда и развива личностните качества; развива въображението, уменията за общуване с други хора; изгражда етично поведение, стимулира социалната активност и реализацията на личността.

 

 1. За заемане на длъжност „Хигиенист“ в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

10.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен средно;

– Професионално направление – не е необходимо;

– Професионален опит не е необходим. Стажа и опита в  социалната сфера и/или с хора с увреждания е предимство.

10.2 Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

10.3 Допълнителни изисквания:

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания(с приоритет епилепсия);

10.4 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения. Помага при сервирането на храната на потребителите и оказва помощ при хранене на нуждаещите се от такава.

 

 

 1. 11. За заемане на длъжност „Медицинска сестра в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

11.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър;

– Професионално направление – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;

– Професионален опит минимум 3 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското и санитарно-хигиенното обслужване в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/. Осигурява здравни грижи за потребителите.

Следи общото им здравословно състояние; дава първа помощ и оказва до-медицинска помощ при необходимост; провежда здравно обучение и консултации в достъпни за клиентите форми; провежда обучения за екипа за първа медицинска помощ; информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки.

 

 

 

 

 1. 12. За заемане на длъжност „Кинезитерапевт/Рехабилитатор в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

12.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Кинезитерапия” или „Медицинска рехабилитация”;

– Професионален опит минимум 1 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Работи за запазване на неувредените функции на организма на потребителите, и максимално подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния им живот.

Провежда срещи и събеседване с потребителите и техните близки за определяне на кинезитерапевтичния им потенциал. Изготвя индивидуални планове съобразно нуждите. Съгласува работата си с останалите специалисти на ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/. Изготвя график за работа. Активно работи с потребителите.

 

 1. 13. За заемане на длъжност „Арттерапевт в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

13.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Социални дейности”;

– Професионален опит минимум 1 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и ръководи часовете по арттерапия в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/.

 

 1. 14. За заемане на длъжност „Музикотерапевт в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

14.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Музикална педагогика”;

– Професионален опит минимум 1 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и ръководи часовете по музикотерапия в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/.

 

 1. 15. За заемане на длъжност „Преподавател по театрално майсторство в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

15.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Сценични изкуства”;

– Професионален опит минимум 1 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и ръководи часовете по театрално майсторство в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/.

 

 1. 16. За заемане на длъжност „Преподавател по рисуване в ДЦДМУ, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

16.1 Минимални изисквания

– Образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър;

– Професионално направление – „Изобразително изкуство”;

– Професионален опит минимум 1 години. Стажа и опита с деца/лица с увреждания се считат за предимство.

 • Специфични изисквания

– Да е дееспособно лице;

– Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 • Допълнителни изисквания:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;

– Комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания( с приоритет епилепсия);

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и ръководи часовете по рисуване в ДЦДМУ/с приоритет епилепсия/.

 

 

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. 1. Заявление до Управителния съвет на АРДЕ;
 2. Мотивационно писмо (задължителен документ за кандидатстване за всички длъжности)
 3. Професионална автобиография (CV);
 4. 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. 5. Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./;
 6. 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 7. 7. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
 8. 8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
 9. Свидетелство за съдимост

 

 

 

ВАЖНО! Ако документите се подават в офиса на АРДЕ, трябва да  се поставят в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и се посочва длъжността, за която се кандидатства с изписването на следния надпис: „Кандидат за длъжност „………….……………“.Ако документите се подават по имейл, като съобщение трябва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и се посочва длъжността, за която се кандидатства с изписването на следния надпис: „Кандидат за длъжност „………….……………“.

При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.

 

ІV. Място и срок за подаване на документи за участие

Документи за участие в подбора ще се приемат от 01.11.2018 г. до 20.11.2018 г. включително, всеки работен ден от 09,30 часа до 17,30 часа в офиса на АРДЕ, на адрес: гр.София, ул „Триадица 5Б, офис 305-306 Информацията и всички съобщения във връзка с конкурса може да получите в офиса на АРДЕ, на телефон 0893 52 73 53 или на www.frde.org.

 

 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Управителният съвет на Асоциация на родители на деца с епилепсия назначава комисия за подбор на кандидати. Подборът протича на два етапа.

1-ви етап: Подбор по документи

Всяко постъпило заявление за участие в подбора, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисията, назначена от УС на АРДЕ. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, който се утвърждава от Председателя на УС на АРДЕ. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на АРДЕ. Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъде публикуван на електронната страница на АРДЕ, на 01.12.2018 г. За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията ще състави график за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати.

Недопуснатите до събеседване кандидати се уведомяват писмено. В писмото се описва причината за недопускането до събеседване на съответния кандидат.

Всеки кандидат е длъжен сам да провери дали е допуснат до втория етап на конкурса, както и да се информира за графика на провеждане на събеседването.

ВАЖНО: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 

2- ри етап: Събеседване/интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в периода от 10.12.2018 г. -15.12.2018 г. Събеседването/интервюто се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, уменията за работа в екип и общуване, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца и младежи с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата и младежите с увреждания.

За работата си комисията съставя протокол, който се утвърждава от Председателя на УС на АРДЕ. Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на АРДЕ на 22.12.2018 г.

За повече информация: г-жа Светлана Никифорова – GSM 0893 52 73 53

 

 

 

Веска Събева

Председател на УС на АРДЕ

 

Вашия коментар

За да коментирате влезте с ника си ако нямате регистрация-направете.