Новини
януари 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Вече това е старо-Архив

Уважаеми родители членове и не само на АРДЕ,

От 30.06.2017 г. до 2.07.2017 г. ще се проведат безплатни прегледи и консултации на деца и лица с епилепсия с д-р Христова и екип на нашата организация. Прегледите се организират за четвърта година от Асоциация на родители на деца с епилепсия със сериозна подкрепа на Болница „Здравето“ и други наши дарители. Адрес на прегледите: гр.Силистра, бул.“Македония“ №61/ бивша стоматология/.
Програма:
30.06.2017 г. 16.00-18.00 часа
01.07.2017 г. 9.30 – 12.30 и от 14.30-18 часа
02.07.2017 г. 10.00-12.00 часа
За хората от областта ще бъдат осигурени вода и сандвичи за обяд.
На срещите с вас се надяваме да споделите вашите трудности и вашите добри постижения. Ако ръководствата на ЦНСТ имат желание да консултират свои деца , моля да се обадят предварително за да можем да променим програмата своевременно.
Очакваме срещата си с Вас!

13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания, съгласно отворено писмо по повод 5-ти май – Европейски ден за протест на хората с увреждания

 1.    Оптимизиране на медицинската експертиза като подкрепяме предложението да се премине към преструктуриране на органите на медицинската експертиза – в единна административна структура, подчинена на МЗ, включваща НЕЛК, ТЕЛК, РКМЕ. Това  ще доведе до ефективен контрол върху цялостната дейност на медицинската експертиза.
2.    Да стартира изградената електронна информационна система на медицинската експертиза, като НЕЛК започне да предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания, с което да се създаде необходимото условие за прозрачност и контрол върху експертизата от всички заинтересовани институции.
3.    Да се изключат бъдещи действия от страна на Правителството, които могат да доведат до социално напрежение и са стъпка назад от завоювани в годините позиции, относно социалната политика за хората със специфични възможности, като например лишаване от инвалидна пенсия на работещите с увреждания. Съгласни сме, че е необходима  реформа в законодателството, касаещо оптимизиране на системата на медицинската експертиза и предприемане на мерки за оптимизиране на нейните структури. Тази реформа обаче  не бива да бъде на гърба на хората с увреждания.
4.    Да се разработи компенсаторен механизъм за да се получават отнетите 25% социална пенсия от хората с трайни увреждания  напр. под формата на месечна социална помощ за лице с трайно увреждане.
5.    Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.
6.    Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за  балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.
7.    Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции,  отговарящи на съвременните технологии и производство и нови заболявания.
8.    Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, в това число да се актуализира Списъка по ЗОП с номенклатурите, които присъстваха преди драстичното редуциране на съществуващия списък.
9.    Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството в социалната политика в сферата на хората с увреждания.
10.    Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане.
11.    Да се гарантира достъпната архитектурна среда.
12.    Да се предприемат активни действия да се спрат атаките от страна на коалиционни партньори срещу хората с увреждания като се преустанови противопоставянето на тази група спрямо пенсионерите с най-ниски пенсии.
13.    Да се излезе с официални актуални данни на НОИ пред българската общественост за броя на хората с увреждания, броя на получаващите инвалидни пенсии и др.данни.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

 ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ:

 13 неотложни мерки в социалната политика искат национално представените и организациите на хора с увреждания

 05.05.2017 г., София: Днес, 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждане, се обръщаме към вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим.
 В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ. Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението. Същевременно у нас коалиционните партньори афишират, че ще се вземе от инвалидните пенсии, за да се увеличат най-ниските пенсии. Стигна се и до там да се обсъжда в публичното пространство, че ще се спират инвалидни пенсии, защото „половината били фалшиви” и ще се дават за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери. Прочетете останалата част »
УВАЖАЕМИ АСИСТЕНТИ НА БЕНИФИЦИЕНТИ НА ПРОГРАМАТА „АНЖ“ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
Моля обърнете внимание, че при намаляването на часовете по програмата и увеличаване от 01.01.2017 г. размера на минималната работна заплата, на законово основание при приспадане на нормативно признатите разходи не се удържат и внасят осигуровки/здравни и социални/.
Съветваме всички да проверите здравия си СТАТУС!

С уважение,
Веска Събева- Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия