Новини
август 2015
П В С Ч П С Н
« юли    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Вече това е старо-Архив

включващо обучение

ОТЧЕТ

На 29.05.2015 г., 9.30 – 15.00 ч. хотел Радисън , зала Бална се проведе кръгла маса на тема: Включващо обучение за деца с епилепсия – палитра от идеи, гледни точки и равносметки” по проект „Включващо обучение”.
На срещата присъства 95 човека от различни училища в цялата страна.
Кръглата маса откри г-жа Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия. Тя приветства гостите и даде думата на ръководителя на проекта г-жа Грета Ганчева. На срещата присъства екипа по управление на проект „Включващо обучение”.
В първата част бяха представени три теми. Първата от тях представи г-жа Анна Кабакова, клиничен социален работник и терапевт по семейно консултиране. Тя обобщи посещенията на АРДЕ в 36 училища в страната и направените изводи от тях
Втората тема третира метода на „Водене на случай” представена от д-р по Клинична социална работа Галина Маркова. Асоциацията от 1998 г. работи с методиката и има натрупан достатъчно опит. Насочено беше вниманието върху основните дейности по прилагането на метода, също и кой може да бъде ръководител на екипа и как се създава. В основата на този метод е участието на детето и неговите потребности. Задължителното участие на родителя е гаранция за постигане на добър резултат при работата с деца с различни проблеми, не само с увреждане.
Третата тема третира участието в училище на социалният работник. Тя беше представена от психолога г-жа Анет Маринова. Този въпрос поставиха всички училища, които АРДЕ посети.
Четвъртата тема насочи вниманието към Законопроекта за училищното и предучилищно образование. Г-жа Галя Захариева от Комисията по образование
сподели своето и тези на колегите си мнение, че този закон е началото на новите процеси в образованието свързани и с Европейските изисквания. Всички са единодушни, че повече с тези поправки в действащият закон не могат да се постигнат целите и на включващото обучение.
По всички представени теми се състояха дебати относно добрите постижения по проекта и проблемни теми, които са в основата на продължаването на процеса за включване на децата с увреждане, в частност с децата с епилепсия.
През втората част се поставиха три въпроса и участниците се разделиха на три групи.
Представям обобщените окончателни от кръглата маса резултати от дебатите на трите групи.

Група 1 работи по следната тема:
Какви са предизвикателствата във Вашата практика на нивото на взаимоотношенията между отделните участници в процеса на работа с деца със СОП? Предложете идеи за промяна.
• В структурата на екипите по „Включващо обучение” няма точно разпределени задължения като структура на екипите. Често един от екипа изпълнява документалната работа, а останалите само си слагат подписите. Не е ясно кой координира работата на екипа. Предложение – да има координатор на екипа и ясно структурирани задължения на всеки член на екипа.
• Екипите срещат много трудности в контактите с родителите, които могат да бъдат свърхобгрижващи или неглижиращи. Необходимо е МОН да набележи специални мерки относно работата с родителите. Предложение: Да се разпишат мерки относно задълженията на родителите. След 2 предупреждения на родителя, да се постави под въпрос неговото родителство по съдебен ред. В Англия родителят се вика в присъствието на социалния работник и директора на училището и ако не се отзове, случаят се предава на съда.
• Необходима е работа с масовия учител. Масовите учители нямат нужните знания за работа с деца с различни увреждания. Понякога те отправят коментари към членовете на екипа по включващо обучение „Вземете го оправете този ученик”. Има масови учители в някои елитни училища, които не искат да има деца с увреждания в училището.
• Често има проблеми със социализацията на децата, постъпващи в училището. Социалните проблеми на семейството на детето пряко се отразяват на функционирането му в училището. Има много деца, които имат нужда от съдействие за документите им в ТЕЛК. Предложението е да има социални работници в училище, които да поемат грижа за социализация на децата. Необходим е такъв член на екипа. За деца, които представляват по-трудни случаи, е необходимо да има помощник-учители (могат да бъдат и студенти-педагози), които да бъдат до детето в училище.

Група 2 работи по следната тема:
Какви са предизвикателствата във Вашата практика на нивото на процедурите, организацията на работа на специалистите и методите, които се прилагат в хода на работа с децата със СОП? Предложете идеи за промяна.
• Учителите споделят разлики в процедурите, документацията и отчетността при работа с деца със СОП по проекта. В отделните населени места има различни случаи и различни процедури при работата с децата. Различните РИО дават различна информация по тези въпроси. Предложение:Единен стандарт за работата с деца със СОП в училище.
• Има проблеми с методиката за обследване на децата. Необходимо е помещение, където това да се случва в спокойна и конфиденциална атмосфера. Психолозите не са обучени за работа с теста на Рейвън, например. Това прави резултатите от теста ненадеждни. Предложение: психологът да има отделна стая във всяко училище и да премине специализирано обучение за тестовете, които се използват.
• Документацията по проекта е твърде много и отнема ценно време, което педагозите могат да употребяват за други цели – например за подготовка с помощта на специализирана литература. Предложение: да се намали документацията по проекта. Да се намали попълването на едни и същи данни на няколко места – бележници, електронни дневници и пр.
• Да се унифицират принципите на заплащането на всички учители в цялата страна – независимо дали става дума за масови учители или за членове на екипа от включващо обучение. Членовете на екипите по включващо не получават диференцирано заплащане.
• Предложения: Необходими са практически обучения за целия екип по включващо обучение. Необходими са обучения за масовите учители за работа с деца със СОП – как да подхождат към тях, как да ги мотивират в часовете, какви са специфичните трудности за различните увреждания и как да партнират добре на децата.
• Предложение:Да се набави помощна литература за психолозите, логопедите и ресурсните учители, а също така – набори от упражнения за учениците.
• Предложение: Медицинските документи да не са задължителни, за да може едно дете да получи допълнително подпомагане. Изискването за диагноза оставя много деца без необходимата им помощ.
• В първи клас има много деца с логопедични проблеми, които не са деца със СОП. Ако не им се помогне още в началото, във втори клас те стават с обучителни трудности. Предложение – децата с логопедични проблеми да бъдат включени като група деца, подпомагани по проекта.
Група 3 работи по следната тема:
Как определяте своята професионална и лична роля в процеса, смисъла на включващото обучение и потребностите Ви от подкрепа? Предложете идеи за промяна.
1. Предложение – да има редовни срещи на екипите по проекта за споделяне на полезна информация, на добри практики, ресурси, контакти и опит в сътрудничество с институции
2. Да има редовни обучения в нови методики, да се избягва рутината
3. Да има структурирани методики, подкрепени със съответните помагала
4. Пространство, където екипите да могат да споделят трудности и успехи в работата си. Нужна е външна супервизия за специалистите от екипа
5. Необходимо е да се работи с нагласите на масовия учител по отношение на работата с децата със СОП
6. Професионалната роля на специалист от екипа означава и лично ангажиране. Тук стои темата за избягване на професионално прегаряне и нуждата от супервизия
Предложения на АРДЕ по проекта „Включващо обучение”, които обобщават споделеното от родители и учители по време на срещите в 36 училища

• Увеличаване на броя на ресурсните учители и техните часове според броя на децата със СОП и техните индивидуално оценени потребности от подпомагане
• Намаляване размера на паралелките, в които има деца със специални образователни потребности до 16 души
• Оставане на екипите по проекта на постоянен договор в училище
• Изграждане на методически стандарти за работа с деца със СОП по различните дисциплини
• Социален работник в училище, който да поеме грижата за социализацията на детето и сътрудничеството със семейството му
• Организиране на адекватна медицинско обслужване в училище
• Допълнително финансово стимулиране на учители, в чиито класове има деца с увреждания, нарастващо според броя им

Набирателна сметка за ремонт на Дневен център за деца и лица с епилепсия
Банка ДСК ЕАД
Клон Иван Вазов – София
Бул. „Витоша „№176
BG80STSA93000020970244

норвежка програма

  ARDE_9

Проектът „Инициатива за приобщаваща семейна среда“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://www.ngogrants.bg)

Програма за обучение на медиатори

Проект „Инициатива за приобщаваща семейна среда“

25-28.06.2015г., Разлог

  Прочетете останалата част »

Единствената точка в програмата за извънредното заседание ще бъде второто гласуване на промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), предложени от здравния министър Петър Москов.

Промените в ЗЗО са ключов фактор от реформата на Петър Москов и предвиждат разделянето на заболяванията, чието лечение ще поема Здравната каса и на такива, за чието лечение ще се чака или пациентът ще трябва да доплаща.

upoikaja-besplatna

Инвалидните пенсии или милиардите в чужди банки са причина за мизерното ни съществуване
С данните за процента на инвалидизираните у нас се спекулира – те са средно 8 на сто, а в ЕС – 17 процента
Михаил АХЧИЕВ – БЛИЦ

Публикувано: 8 юни 2015, 14:30

Калфин: Европа ни дава пари за нови работни места за инвалиди

„Укрепването на режима за освидетелстване на хората с увреждания ще помогне за смекчаване на потенциалния ръст на молбите за инвалидност, свързан с високата безработица и по-строгите условия за допустимост до програмите за старост. Разходите за хората с увреждания като процент от БВП са нараснали повече от два пъти в периода между 2001 и 2010 г.

Независимо от факта, че броят на хората, които получават обезщетения за инвалидност, се е стабилизирал от 2006 г. насам, съществува вероятност натискът върху програмата за хора с увреждания да се засили предвид по-нататъшното покачване на пенсионната възраст и трудните условия на пазара на труда. Избягването на по-нататъшни извънредни увеличения на пенсиите би улеснило дългосрочното фискално планиране…

… При система с фиксирани вноски, при която бремето се поема от сегашните пенсионери,

намаляването на раждаемостта увеличава спестяванията и натрупването на капитал. Ако пенсиите са фиксирани, нетният ефект е нееднозначен.”

(Документ на Световната банка: Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: Възможни варианти за България, август 2013 г.)

Какво да очакваме от нашите правителства, след като получават подобни „инструкции”?

Инвалидните пенсии са сочени за най-голямата пробойна в пенсионната система. Тревожно е, че с данните за инвалидите у нас постоянно се спекулира. А те са 526 000, или около 8% от населението ни при средно 16,7% в ЕС, показват данни на Евростат.

Освен това на подаден джокер от представител на вестник „Над 55” на срещата в Хисаря неотдавна социалният министър Ивайло Калфин призна, че социалното министерство знае за инвалидизирани цели села от електората на ДПС

Троловете в интернет мърморят, че инвалидни пенсии получават 1 млн. души. Но според Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората с увреждания, а и според нас около 500 000 инвалидни пенсии всъщност са добавки към други пенсии. „Злоупотребата с тези числа не прави услуга нито на пенсионната реформа, нито на нагласите на обществото. Те звучат атрактивно, но са абсолютно неверни”, твърди Коралски.

В Англия инвалидните пенсии са за около 16% от населението, в Полша – 23 процента, в България те са за около 8% от населението. В сравнение с другите европейски страни нашият процент на инвалидните пенсии е от най-ниските. Нашите манипулатори на общественото мнение нагло целят мръсно противопоставяне, и за съжаление, успешно.

За възрастното население у нас, което получава мизерни пенсии за стаж, е напълно обяснимо, че всеки гледа как да добави отгоре още 20-30 лв.

Минчо Коралски коментира: „Има хора, които се принуждават да търсят инвалидната пенсия, за да имат някакъв доход. Постоянно говорим за увеличаване на възрастта и стажа, но имаме ли програма за намирането на работа на тези хора? Това са реални неща за поколението, което мина през периоди с жестока безработица”.

Именно по-възрастните се тълпят пред ТЕЛК-овете, за да получат заветното експертно решение за инвалидност и да вземат добавката към редовната си пенсия. А е нормално почти всеки, особено на възраст над 60 г., да има някакъв здравословен проблем. Но да се говори, че измамници получават инвалидните пенсии, е и признак на ниска култура…

Има и такива, както сочим по-горе, но е смешно да се превръща в проблем на инвалидите, особено след като става ясно, че процесът е въпрос на политическа еквилибристика или начин да се тушира напрежението поради мизерията в определени райони в страната, както подсказа и социалният министър Калфин.

Пък и “източените” пари от тях са нищожен дял от осигурителната ни система. А със сигурност има и хора, на които всеки ТЕЛК ще даде инвалидност, но те не искат и не се явяват на него?

Много по-важно от измисления проблем с броя на инвалидните пенсии е промяната на нагласата на работодатели, колеги и общество към хората, които имат някакъв здравословен проблем.

Кой предизвика бума в желанието на хората за инвалидизиране? Нека погледнем цифрите от сухата статистика.

При средно 61-62 хиляди инвалидизирани преди 2000 година

след злополучната „реформа” на Иван Костов растат главоломно цифрите на инвалидизираните:

2002 г. – 101 353;
2003 г. – 116365;
2004 г. – 133 251;
2005 г. – 115 128.

И така – ясно ли е вече откъде и кога се яви така нареченият проблем?

Всички тези натрупани проблеми, разбира се, имат решение. Напътствията на Световната банка и други подобни чуждоземски институции ще се изпълнят. До края на годината, освен че се затягат условията за отпускане на инвалидни пенсии, социалният министър предлага да се разшири съставът на ТЕЛК комисиите, така че да отпаднат ограниченията за лекарите, които работят в тях. За да се спрат фалшивите медицински изследвания, ще се въведе изискване те да се правят само в лицензирани от държавата лаборатории.

В момента у нас има 72 комисии и условието е в тях да членуват лекари с поне 10 години стаж, които да не работят на друго място. „Това е силно ограничително, хората са претоварени, заплащането е ниско, предлагам да се позволи и практикуващи лекари да участват в ТЕЛК, като получават допълнително възнаграждение“, обясни Калфин по време на информационния семинар в Хисаря. Ще се въведе и ефективен контрол от Националния осигурителен институт.

Въпросът, който остава, е: Няма ли отново много хора с увреждания да станат жертва на налаганата отвън подобна рестриктивна политика, особено когато е прилагана от неглиже политици и тлъсти чиновници у нас?